Katedra garantuje studijní programy magisterského oboru Experimentální biologie (specializace Genetika a genové inženýrství) a doktorského oboru Molekulární a buněčná biologie a genetika. Koordinuje diplomové práce studentů zaměřených na genetiku a genové inženýrství. Vědeckou aktivitu rozvíjí ve spolupráci s Ústavem molekulární biologie rostlin a Entomologickým ústavem BC AV ČR, v.v.i. v oborech genetika a genové inženýrství rostlin (tkáňové kultury, mutageneze, transgenóze, molekulární sondy, genetika virů a viroidů), molekulární cytogenetika hmyzu a lidská genetika.Vedoucí katedry: doc. RNDr. Jindřich Bříza, CSc., ÚMBR, 1. patro, č. dv. 124 A, tel. 387 775 515

Zástupce vedoucího: prof. RNDr. František Marec, CSc., ENTÚ, přízemí, ředitelna, tel. 387 775 212 (5250)


Adresa: Branišovská 1760, 370 05 České Budějovice

Sekretářka: Ing. Marcela Cuhrová, linka 2352, mobil 724 104 789, e-mail cuhrova@prf.jcu.czK 31. červenci 2016 samostatná Katedra genetiky PřF JU zanikla s tím, že od 1. 8. se stala součástí nové Katedry molekulární biologie a genetiky PřF JU. Vedoucím této nové katedry je doc. Mgr. Tomáš Doležal, Ph.D. (tomas.dolezal@prf.jcu.cz, tel. 387 772 229).